Vizija

Osnovni namen kluba je graditev sistema z igralkami iz Kranja in okolice s široko bazo v osnovnošolski in srednješolski kategoriji, predvsem pa pridobiti in navdušiti še več mladih deklet za odbojko, saj bomo s tem precej pripomogli k njihovemu pravilnemu usmerjanju in odraščanju.

 

Glavne usmeritve:

 • skrb za skladen telesni in duševni razvoj,
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (medsebojno sodelovanje, zdrava tekmovalnost, spoštovanje fair-playa, strpnosti, …),
 • prizadevanje za množičnost in popularizacijo športa in rekreacije, prizadevanje za dvig kvalitete športa pri članicah in razvijanje kvalitete tekmovalk,
 • vzgoja za zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa,
 • skrb za načrtno preprečevanje poškodb pri športnem treniranju,
 • sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji društva in matične športne panoge uresničujejo v polni meri,
 • množične odbojkarske šole na osnovnih šolah iz Kranja in širše okolice,
 • čim večje število lastnih igralk, trenerjev in sodnikov,
 • sodelovanje s slovenskimi klubi in klubi sosednjih držav,
 • vzgoja vrhunskih igralk,
 • razvijati igralke, ki bodo postale kandidatke za državno reprezentanco v članski, mladinski in kadetski kategoriji.