Vizija

Osnovni namen kluba je graditev sistema z igralkami iz Kranja in okolice s široko bazo v osnovnošolski in srednješolski kategoriji, predvsem pa pridobiti in navdušiti še več mladih deklet za odbojko, saj bomo s tem precej pripomogli k njihovemu pravilnemu usmerjanju in odraščanju.

 

Glavne usmeritve:

  • skrb za skladen telesni in duševni razvoj,
  • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (medsebojno sodelovanje, zdrava tekmovalnost, spoštovanje fair-playa, strpnosti, …),
  • prizadevanje za množičnost in popularizacijo športa in rekreacije, prizadevanje za dvig kvalitete športa pri članicah in razvijanje kvalitete tekmovalk,
  • vzgoja za zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa,
  • skrb za načrtno preprečevanje poškodb pri športnem treniranju,
  • sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji društva in matične športne panoge uresničujejo v polni meri,
  • množične odbojkarske šole na osnovnih šolah iz Kranja in širše okolice,
  • čim večje število lastnih igralk, trenerjev in sodnikov,
  • sodelovanje s slovenskimi klubi in klubi sosednjih držav,
  • vzgoja vrhunskih igralk,
  • razvijati igralke, ki bodo postale kandidatke za državno reprezentanco v članski, mladinski in kadetski kategoriji.